براهین فلسفی؛ تثبيت‌ در جان

براهین فلسفی و تحلیل‌های عقلی در كنار دلایل نقلی لازم است. چرا كه عقل، حجّت باطنی و نقل، حجّت ظاهری ماست و با هماهنگی این دو است که وجودمان حقایق را می‌چشد. دلایل فلسفی، تثبیت‌کننده‌ی همان براهین نقلی یا فطری در وجودند و باعث می‌شود آن مطالب در جانمان بنشیند.

کتاب معرفت نور تا عصر ظهور، جلد اول، صفحه‌ی 92لطفا دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید