برکت به چه معناست؟

برکت يعني خير کثير يا فايده‌ی ثابت که دلالت بر دوام، بقا و عدم زوال می‌کند و چون امور مادی با گذشت زمان از بين می‌روند، واژه‌ی برکت غالباً در امور معنوی استعمال می‌شود؛ یعنی خیر زیاد همراه با سعادت. هر چيزی که از مصدر حق‌تعالی صادر می‌شود، پربرکت است؛ با این حال می‌بینیم خداوند برای برخی چیزها قداست و برکت خاصی قائل شده است؛ در ميان تمام زمان‌هايی که داراي برکت هستند، ماه مبارک از برکت ويژه‌ای برخوردار است و قدرت پاک‌کنندگی آن بسيار است. شب‌های ما در آن مثل شب‌های ديگر نيست. روزمان در آن با روزهای ديگر فرق دارد. برکات، بسيار قوی‌تر است و اگر اهلش باشيم، برکات مخصوص اين ماه را می‌يابيم. برکت ماه مبارک، خير کثيری است که با آن، بنده به سوی سعادت رهنمون می‌شود و شرط بهره‌مندی از اين برکت، معرفت به آن است.

کتاب رمضان ضیافت الله، صفحه‌ی 25و26لطفا دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید