بودِ ما بدون هیچ نقصی

خداوند در خلقتش هرگز بخل، امساک و کوتاهی نكرده و ظهورات او به هیچ وجه، زشتی و نقص ندارد. لذا ما در اصلِ بودنمان نقص نداریم؛ چون بودنِ ما به خدا مربوط است؛ "إنَّا لله". اما در ظهورِ بودنمان، خراب می‌کنیم!

کتاب امام منتظر واقعی، صفحه 28لطفا دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید