مهلک‌ترين مانعِ ظهور

دیدگاه برخی نسبت به غیبت امام این است که خداوند، خود، امام را غایب کرده و خود هم او را می‌آورد و ما فقط باید عباداتمان را انجام دهیم! اما این طرز تفکر، اشتباه است؛ زیرا چنین منتظِری، خود را به عنوان یك انسان مسئول مشاهده نمی‌کند؛ و این، بدترین، مخرّب‌ترین و مهلک‌ترین مانعِ ظهور حضرت است. با چنین دیدگاهی، نه تنها غیبت به ظهور تبدیل نمی‌شود، بلکه اگر عمومیّت یابد، غیبت به درازا هم می‌انجامد!

کتاب امام منتظر واقعی، صفحه 21 و 22لطفا دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید