اسرار حج

(8جلسه)

 

تا کنون افراد بسیاری موفق به انجام عمل حج شده‌اند و هر کدام، آن را به نوعی توصیف می‌کنند؛ توصیفی که از زاویه‌ی دید و میزان معرفتشان برمی‌خیزد. در این میان، هر کس معرفت بیشتر و بالاتری نسبت به این عمل مقدس و عبادات مخصوص آن داشته باشد، از این سفر روحانی، بهره‌ی بهتری می‌برد. از این رو هر کس باید قبل از سفر حج بداند که قرار است کجا برود و سرّ اعمالی که از او خواسته‌اند انجام دهد، چیست؛ باید بداند إحرام، طواف، نماز، سعی، رمی جمرات و هر یک از اعمال حج، چه سرّی دارد؛ رمز عدد هفت در این عبادت بزرگ چیست؛ و او چگونه در تمام این مناسک، باید به ملاقات امامش برسد؛ که "تمام الحجّ، لقاء الإمام". همچنین باید بداند که تحمل سختی‌های این سفر، چه تأثیرات مثبتی دارد و چقدر او را به صاحب این خانه، نزدیک می‌کند.

در این مباحث، با اسرار اعمال حج، آشنا می‌شویم و به آثار هر یک از آن‌ها در سیر بندگی و پرورش روحیه‌ی عبودی در جانمان، پی می‌بریم.لطفا دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید