تولّی و تبرّی

(9جلسه)

 

در این بحث، ارتباط ولایت و برائت با حقیقت وجود و عالم انسانی بررسی می‌شود و اینکه هر کدام در جان انسان، چه آثاری دارد. خواهیم دانست انسان، خود، سازنده‌ی ابدیت و حیات واقعی خویش است و سعادت و شقاوتش را با اعمال و اوصاف و اندیشه‌های امروزش رقم می‌زند. و از مهم‌ترین اموری که بر تمام شئون او سایه افکنده و بر همه چیزش اثر دارد، همین تولّی و تبرّی است که اگر در مسیر صحیح باشد، ساختار ابدی او را نورانی می‌سازد و اگر نه، با همان کسانی محشور خواهد شد که محور حبّ و بغضش هستند!

نکته‌ی مهم، ضرورت همراهی تولّی با تبرّی است؛ به این معنا که اگر فرد بخواهد به ولایت خدا راه یابد، باید حتماً برائت شیطان را داشته باشد و کمترین جلوه‌ی شیطان، گناه است. مسئله‌ی بعدی، ضرورت وجود مصداق عینی ولایت است، برای اینکه ما بتوانیم با تبعیت از او، در مسیر سعادت خود قرار گیریم؛ اما این مصداق عینی، چه کسی یا کسانی هستند؟

در این بحث علاوه بر مطالب فوق، درباره‌ی معاشر و کسانی صحبت می‌شود که ما بدون معیار صحیح، با آن‌ها ارتباط برقرار می‌کنیم، کارهایمان را به دستشان می‌سپاریم و حتی محبتشان را در دل می‌گیریم؛ غافل از مضرّاتی که این محبت‌ها، ممکن است به جان و روح ما وارد کنند. پس در دوست‌یابی‌ها و ارتباطات، شرایطی را باید مدّ نظر قرار دهیم تا از راه حق، خارج نشویم؛ کدام شرایط؟ در بحث خواهیم دانست.

 لطفا دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید