انتظار

(اصفهان – 5جلسه)

 

برای هر چیز، غایتی است و غایت وجود انسان، همانا امام یا انسان کامل است؛ که حتماً باید این غایت، موجود باشد تا انسان‌‌ها در سیر صعودشان به سوی او حرکت کنند و هستی، بی‌معنا نباشد. این است راز بقای حجت که زمین، لحظه‌ای خالی از او نیست، حتی اگر در غیبت باشد!

در زمان غیبت نیز اوست که غایت انسان‌هاست و از این رو بهترین عمل در این زمان، انتظار فرج است، تا آن علت غایی، ظهور کند و انسان از افاضه‌ی مستقیمش بهره‌مند شود. البته این انتظار، بر دو قسم است: انتظار امت برای امام و انتظار امام برای امتشان. زندگی انسان با این انتظار، رابطه‌ای ناگسستنی دارد و آرمان‌ها، اندیشه‌ها، اعمال و افکار او، در راستای ظهور منتظَرش جهت می‌گیرد. در روایات آمده است کسی که می‌خواهد در جمع یاران حضرت حجت(عجّل‌الله‌فرجه) باشد، باید منتظر باشد و عمل با ورع و محاسن اخلاقی داشته باشد.

از دیگر موضوعاتی که در این بحث به آن‌ها اشاره شده، مسئله‌ی کمک به مستضعفین به عنوان یکی از اهداف محوری امام است. میادین استضعاف هم، مصادیق بسیاری دارد که مفصلاً به آن پرداخته می‌شود.لطفا دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید