همسرداری

(19جلسه)

 

از آنجا که یکی از میدان‌های حرکت انسان در مسیر کمال، به عالم تکلیف و از جمله همسرداری و تشکیل خانواده برمی‌گردد، در این بحث، مسئله‌ی ازدواج و زوجیت بررسی می‌شود تا با کسب معرفت در این زمینه، بتوانیم هستی خود را در مسیر ظهور اسماء الهی جهت دهیم. البته این کسب معرفت، به قبل از ازدواج برمی‌گردد و ابتدا باید جایگاه انسان در هستی و سپس بلوغ دینی و جنسی را بشناسیم و جایگاه این قوا را در خلقت انسان بدانیم.

باید بدانیم انسان، نه روح محض است، نه جسم محض؛ بلکه مجموعه‌ای از جسم و روح است، مجموعه‌ای از شهوت و غضب و فطرت؛ و برای رسیدن به کمال لایق خود، باید در همین مجموعه‌ی وجودی، ملتذّ شود. یعنی نباید هیچ کدام را کنار بگذارد؛ فقط باید غرایز را با فطریات، جهت دهد تا به آرامش و لذت حقیقی برسد.

در این بحث، سرّ ازدواج، حقیقت آن در عالم بالا و کیفیت نزول این تزویج در عوالم مختلف، بیان خواهد شد و خواهیم فهمید که ازدواج در حقیقت، صورت نازل ظهور ذات و کمالات الهی در جلوه‌ی اسماء از مظهر موجودی به نام انسان است. به همین دلیل، قداست خاصی دارد و باید آداب و قوانینی که شریعت در این زمینه وضع کرده، موبه‌مو اجرا شود تا ازدواج از حقیقت الهی‌اش فاصله نگیرد. با این شناخت، تلاش انسان در طیب نگه داشتن قوای جنسی، افزون خواهد شد؛ و در غیر این صورت، نه تنها در دنیا از خلأها و فشارهای روانی و از انحرافات نسلش فشار می‌کشد، بلکه در آخرت نیز از لقاء مطلوب جانش محروم می‌شود.

در این بحث، همچنین مطالبی شنیدنی درباره‌ی حجاب و نکات تربیتی درباره‌ی سن بلوغ و القاء فرهنگ دینی، مطرح شده است.

 لطفا دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید