تشویق و تنبیه
تربیت نسل ۹

هروقت خواستی سر بچه‌ت داد بزنی، ببین این داد چقدر کمکش می‌کنه تا استعدادی از استعداداش شکوفا بشه.
هروقت خواستی تشویقش کنی، ببین ‌آفرین گفتن تو، چه اندازه اونو به افق شخصیت الهی‌ش نزدیک می‌کنه. 
وقتی خواستی بگی نکن، ببین قبلش خدا چه نظر و روشی رو برای این نهی بهت پیشنهاد داده.
وقتی هم خواستی بگی این کارو انجام بده، باز برو سراغ نظر خدا.
این‌طوری تربیت فرزندت می‌افته تو مسیر مطمئن فطرت؛ مسیری که انتهاش دره و سقوط نیست، بلکه صعود و بالندگیه؛ صعودی به بلندای آسمان و شکوه یک انسان الهی.لطفا دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید