۰۲۱-۴۴۸۰۳۳۵۷

به وب‌سایت سـائـحـاتخوش آمدید

اشعار

خلاصه دروس

سخنرانی

کتاب‌‌ها

تازه‌ترین کتاب‌ها
sample73

راه و بيراهه

راه و بیراهه (جلد دوم شیطان‌شناسی) شیطان را به عنوان جریانی حاضر در جان همۀ انسان‌ها شناختیم که هرکس می&zwn

sample73

تلاش بی نتيجه

تلاش بی‌نتیجه (جلد سوم شیطان‌شناسی) شیطان با همۀ انسان‌ها کار دارد و از ترفندهای مختلف برای نفوذ در آن&

sample73

ولايت اتمام نعمت

ما باید محور حقیقی نعمت‌ را پیدا کنیم، تا اگر سایر نعمت‌ها در راستای این نعمت بودند، آن‌ها را حفظ کنیم و

sample73

تقابل حق و باطل

جریان نزول و ظهور وجود، همراه با تبعات است و آنجا که وجود به اسفل‌سافلین رسید، حتماً کف، باطل، حباب و سایه راتازه ترین مطالب
افق‌های معرفت


خلاصه دروس


  • بسم‌الله‌الرّحمن‌الرّحیم (سخنرانی سرکار خانم لطفی‌آذر در شهر مشهد) (خلاصۀ جلسۀ چهارم، 13 ذی‌الق

  • بسم‌الله‌الرّحمن‌الرّحیم (سخنرانی سرکار خانم لطفی‌آذر در شهر مشهد) (خلاصۀ جلسۀ سوم، 12 ذی‌القعد

  • بسم‌الله‌الرّحمن‌الرّحیم (سخنرانی سرکار خانم لطفی‌آذر در شهر مشهد) (خلاصۀ جلسۀ دوم، 11 ذی‌القعد

  • بسم‌الله‌الرّحمن‌الرّحیم (سخنرانی سرکار خانم لطفی‌آذر در شهر مشهد) (خلاصۀ جلسۀ اول، 10 ذی‌القعد

  • بسم‌الله‌الرّحمن‌الرّحیم (سخنرانی سرکار خانم لطفی‌آذر در شهر مشهد، 27 رجب 1439) (خلاصۀ جلسۀ دوازدهم)

  • بسم‌الله‌الرّحمن‌الرّحیم (سخنرانی سرکار خانم لطفی‌آذر در شهر مشهد، 25 رجب 1439) (خلاصۀ جلسۀ یازدهم)