۰۲۱-۴۴۸۰۳۳۵۷


معرفی کتاب‌ها

امام منتظر واقعی

آنچه در اين كتاب مي خوانيم...در حقیقت، این ماییم که غایبیم و امروز، مهم آن است که ما ظهور پیدا کنیم. ما از هستی، حیات و غایت خود، غایبیم. البته در ظاهر هستیم؛ اما بودن در تمایلات، امتیازات و پیروزی‌های ظاهری، مربوط به وجود ما نیست و نمی‌تواند باشد! بیایید این قدر ابعاد وجودی خود را قاطی نکنیم؛ این قدر به ماهیت، اصالت وجود ندهیم و وجود را به خاطر ماهیت، از اصیل بودنش کنار نیندازیم. در واقع حضرت، منتظر ظهور سیصدوسیزده تن است؛ و این است كه هر كس باید بخواهد و بكوشد یار حضرت باشد. اما افسوس که ما این را نمی‌دانیم و در این باره، تلاش مؤثری نمی‌کنیم؛ بلکه اصلاً احساس نمی‌کنیم در غیبت، نقشی داریم!

 


اين كتاب از چه سخن مي گويد؟در این کتاب، انتظار حقیقی را معنا می‌کنیم و درمی‌یابیم که غیبت از یك نظر، حاصل عدم ادراک تشنگی ما به ماء مَعینِ وجود امام است و اراده و مشیت خداوند به این تعلق گرفته است که ما با شرط قابلی خود، به این عطش مهلک پایان دهیم. اما به وقوع پیوستن این مهم، با نازپروردگی، خرافات و معجزه، محال است؛ بلکه باید با معرفت پیدا کردن نسبت به حقیقت و جایگاه امام در نظام وجود و با قرار گرفتن در میادین امتحان و مجاهدت‌های علمی و عملی، قلب را از هر چه غیر خدا تطهیر کنیم و خود را برای ظهور و یاری آن منجی عالم بشریت، که سعادت ابدی ما در سایه‌ی ولایت اوست، آماده نماییم.


برخي از اهداف چاپ اين كتابنشان دادن نقش انتظار حقیقی در تعجیل فرج

تبیین وظایف و تکالیف منتظرین در زمان غیبت

اثبات اینکه یك سرنخ غیبت و ظهور، به دست ماست

تبیین جایگاه حق و باطل در سیر تاریخی از آدم-علیه السلام- تا خاتم-صلی الله- و اثبات اصالت، جاودانگی و پیروزی نهایی حق

ایجاد معرفت و شناخت نسبت به امام و نحوه‌ی امامتش

از بین بردن اوهام و خیالات باطل پیرامون مسئله‌ی ظهور

تبیین اهمیت تزکیه‌ی نفس

چگونگی آمادگی برای ظهور و یاری حضرت مهدی-عجل الله-

بررسی آفات انتظار و طلب، بر اساس حكایت سیمرغ عطار


شناسنامه كتابنویسنده: فاطمه میرزایی (لطفی‌آذر)

قطع: رقعی

تیراژ: 3000 جلد

 انتشارات: فکر آوران

 تعداد صفحات: 240 صفحه

تاریخ و نوبت چاپ: سال 1388 - چاپ اول