۰۲۱-۴۴۸۰۳۳۵۷


معرفی کتاب‌ها

دريای مكرمت

 

اگر انسان، اشتغال خود را به ابدیت کند و همّ و اهتمامش را متوجه آخرت نماید، به این معنا که هم عالم عقل و اندیشه‌ی خود را در اعتقاد به اینکه ابدیت، اصل است و او برای ابدیت خلق شده است، پیش بَرد، هم عالم خیال و ملکوت یعنی صفاتش را، متناسب با فضایل اخلاقی و تخلق اسمایی در وجودش رشد دهد و هم عالم فعل و جوارحش را در مسیر اعمالی که با انگیزه و نیت خالص، سود اخروی دارد، قرار دهد، خداوند، هر دو عالم دنیا و آخرت را به او خواهد داد؛ منتها هر دویی که حسنه است.  
اما اگر همّ و اهتمامش فقط دنیا باشد -اعمّ از اعتقاد درونی‌اش نسبت به اصالت دنیا، اشتغال خیالش به موهومات جاذبه‌های دنیا و صرف انرژی‌های جسمی و مادی‌اش در مسیر پرداختن به امور دنیا-، اگر چه خدا ظاهراً و البته با فشار و سختی و اضطراب و به طور موقت، دنیا -آن هم نه دنیای حسنه- را به او می‌دهد، اما در آخرت، برای او بهره و نصیبی نخواهد بود.

 


از اسرار رسالت پیامبر-صلی الله علیه- حرکت در مسیر تهذیب و تزکیه‌ی نفس است، که تحت عنوان مکارم اخلاقی شناخته می‌شود. حسن خلق، ملزم بودن انسان به حركت در مسیری است که او را به صلاح قلب، راه‌نمایی کند و فساد قلبش را به او نشان دهد. اما بر خلاف خَلق و قوای ظاهری كه به دست خدا تعدیل داده شده است، مسئول تعدیل خُلق و قوای باطنی، خود انسان است. 
در این راستا، دعا، مسیر ظهور قوا و استعداد‌های انسان است؛ و از زیباترین ادعیه، دعای مکارم‌الأخلاق امام سجاد-علیه السلام-. در ابتدای این دع، مسئله‌ی ایمان مطرح شده، كه نقطه‌ی اتصال مابین عبد و معبود در قلب، و از آثار عمیق آن، یک‌دل شدن مؤمنین است. یقین نیز به عنوان رتبه‌ی برتری از ایمان، مورد بررسی قرار گرفته است. 
سپس امام-علیه السلام- بهترین نیت را از خداوند طلب می‌کند؛ چه، تنها عملی مقبول است که با نیت صادق و به انگیزه‌ی قرب الهی انجام گیرد. 
امام-علیه السلام- در ادامه‌ی دعا، دوری از اشتغالات بیهوده و رذایلی همچون کبر و عجب را به عنوان مهم‌ترین موانع سلوک و پرداختن به امر آخرت، از خدا می‌خواهد. سپس در جهت تحلیه و تخلق به فضایل اخلاقی، توأم بودن عزت ظاهری و ذلت باطنی، کیفیت مطلوب استفاده از عمر، و توفیق اطاعت از اولیاء راه‌رفته، مورد طلب و درخواست امام-علیه السلام- قرار می‌گیرد. در نهایت نیز امر تقوا، به عنوان تنها نسبت حقیقی انسان با خدا معرفی می‌شود.

 

 


تعریف اخلاق در دو بُعد نظری و عملی

شناخت یکی از محوری‌ترین راه‌های قرب انسان به خداوند

تبیین فایده‌ی علم اخلاق در سعادت و کمال غایی انسان

شناخت جایگاه دعا، به عنوان سببی برای ارتباط با عالم اسماء

بیان حقیقت و آثار صلوات

معرفی جایگاه استقرار ایمان و انواع، آثار و کمال آن

تبیین حقیقت یقین و مراتب و آثار آن

شناخت نقش نیت در حرکت انسان، به عنوان جوهره‌ی اصلی عمل

اشاره به اهمیت صدق نیت در خروج از میادین بلا

اثبات ضرورت پرداختن به امر مهم ابدیت، در حرکت انسان

شناخت خاصیت دنیا در برخورد با دنیاخواهان و دین‌خواهان

جایگاه محبت و ولایت اهل‌بیت-علیهم السلام- به عنوان نعمت پایدار برای انسان‌ها

معرفی كبر به عنوان مادر رذایل و کیفیت مقابله با آن

شناخت حقیقت "خیر" و تبیین جایگاه آن

بیان لزوم تمسک به اولیاء الهی در مسیر صعود

 


نویسنده: فاطمه میرزایی (لطفی‌آذر)

قطع: رقعی

تیراژ: 3000 جلد

انتشارات: فکر آوران

تعداد صفحات: 228 صفحه

تاریخ و نوبت چاپ: سال 1388 - چاپ اول