۰۲۱-۴۴۸۰۳۳۵۷


افق های معرفت

دوری از خودخواهی و بندگی عاشقانه


 دوری از خودخواهی و بندگی عاشقانه

در ماه مبارک رمضان خداوند خود به استقبال دل‌ها می‌آید، تا آن‌ها را به ضیافت بندگی دعوت کند. در شرایط نورانی و مساعد ماه رمضان، عبادت‌ها رنگ معرفت می‌گیرد و پرستش‌ها رنگ عشق؛ لذا انسان انس ویژه‌ای با حق پیدا می‌کند و می‌خواهد هرطور شده توجه خداوند را به خود جلب کند. بنابراین استقلال طلبی و خودخواهی‌، جایش را به بندگی عاشقانه و آگاهانه می‌دهد.

برگرفته از بحث  قرب حق