۰۲۱-۴۴۸۰۳۳۵۷


اشعار

اسم مستور

 

نی چو آغاز حكایت می‌كند
راز زهرا(س) را روایت می‌كند

 

در نفیرش سوز عشق و مهرها
مهر زهرا بر علی(ع) و مصطفی(ص)

 

سوز آن عشقی كه لولا فاطمه(س)
خلق نكردم آن دو را بی‌واهمه 

 

گر نبودی خلق زهرا(س) در جهان
كی شدی خلق علی، احمد(ع) عیان؟

 

فاطمه(س) باب ظهور اسم مكنون خداست
چون كه خود، محو جمال كبریاست

 

مخزن علم محمد(ص)، هم علی(ع) است
عمق جان و روح او، عشق ولی است

 

زین سبب در شأن او آمد خبر
هم بر امت، مادری، هم بر پدر 

 

مادری، یعنی تویی محور به خلق
در ظهور جمله‌ی اسماء حق

 

منجلی از توست اسماء خدا
می‌درخشی بر علی(ع) صبح و مساء

 

فاطمه(س) خود، اسم مستور خداست
فاطمه(س) نور علی(ع)، نور خداست

 

پاک و از هر رجس و رجزی، طاهر است
هم ولایت از وجودش ظاهر است

 

گر نبودی فاطمه(س)، خلقت نبود
هم علی(ع) و خلقت احمد(ص) نبود

 

هم ظهور جمله خلقُ‌اللَه نبود
هم ظهور دین عبداللَه نبود

 

راز زهرا(س) نی هویدا كرده است
هست را در او، چو پیدا كرده است

   ( سرکار خانم فاطمه میرزایی لطفی‌آذر)