۰۲۱-۴۴۸۰۳۳۵۷


پرسش و پاسخ

خداوند حق است و عین زیبایی. پس این همه شر و باطلی که می بینیم از کجا می آیند؟ چطور ممکن است از خدای زیبا زشتی ظهور کند؟

جواب: 

 

با هر طلوع خورشید، شعاع‌های نور می‌تابند و گرمی و نور می‌دهند؛ اما سایه‌ها نیز نمودار می‌شوند. با هر خروش دریا امواج به حرکت می‌افتند؛ اما کف‌ها نیز بر روی آب ظاهر می‌شوند. سایه و کف، منظور اصلی خورشید و دریا نیستند؛ بلکه تبع آثار حقیقی‌شان هستند.مقصد اصلی خدا از خلقت هم فقط ظهور خلیفۀ خداست. اما به تبع، باطل‌ها و شرور نیز نمودار می‌شوند. یعنی بدون حق، باطل هیچ ظهوری ندارد؛ چنان که سایه بدون نور و کف بدون سیلان آب هیچ ظهوری ندارد. پس باطل نسبتی با خدا ندارد و تنها به فعل خدا نسبت داده می‌شود و نه ذاتِ عین زیبایی‌اش. چون نمود یافتن باطل، خواست اصلی خدا نیست، مسیری از حضرت آدم(علی‌نبیناوآله‌وعلیه‌السلام) تا خاتم‌الاوصیاء(علیه‌السلام) گشوده شده است تا باطل‌ها کنار روند و حق، به تمامی ظهور کند

 

برگرفته از کتاب  تقابل حق و باطل