۰۲۱-۴۴۸۰۳۳۵۷


پرسش و پاسخ

رمز باقی ماندن یا فانی شدن افراد و جوامع چیست؟

 چه سری است که پس از قرن ها از آل علی(ع) به نیکی یاد میشود و مرجع حل مشکلات مادی و معنوی مردم می شوند، اما از خلفای بنی امیه و بنی عباس و در ادامه ،پهلوی ها و صدام ها مبارک ها خبری و اثری نیست،جز لعن و نفرین؟ چه کنیم که از فنا ونابودی در امان بمانیم و ما نیز باقی شویم؟
از دیدگاه قرآن آنچه که باقی است "وجه رب" است و غیر از آن محکوم به فناست؛ "كلُّ مَنْ عَلَيها فَانٍ وَ يَبْقَى‏ وَجْهُ رَبِّكَ ذوالجلال والإکرام". پس هر فرد و جامعه‌ای که می‌خواهد دچار زوال نشود، باید به عالم باقی الهی وصل شود. دلیل هلاکت اقوام و ملل گذشته نیز منقطع شدن از عالم معنا و پافشاری بر امور فانی بوده است؛ یعنی بیش از حد ضرورت به‌دست‌آوردن و بیش از حد نیاز خواستن؛ یعنی استخدام زمین و زمان برای رفع نیازهای کاذب و غیرضروری. درست همان چیزی که فرهنگ سرمایه‌داری امروز به جوامع القا می‌کند. به هر میزان که این فرهنگ بر اعضای جامعه‌ای حاکم باشد، آن جامعه رو به فنا می‌رود و به هر مقدار نباشد، جامعه رو به بقا و ابدیت حرکت می‌کند. پس بر ماست که از گرایش و تعلّق به این فرهنگ برحذر باشیم؛ که این گرایش و تمایل قلبی است که پای ما را به وادی عمل می‌کشاند.
برگرفته از کتاب  تقابل حق و باطل