۰۲۱-۴۴۸۰۳۳۵۷


سخنرانی

بسیج و اهداف آن

(1جلسه)

 

بسیج، مفهومی است که بسیار از آن شنیده‌ایم. اما حقیقتاً بسیجی کیست؟

بسیج، مجموعه‌ای از انسان‌هاست که حول یک محور، حرکت می‌کنند و این محور، رکن و اساس همه‌شان است که اوامر او را با دل و جان می‌پذیرند. در بسیج، شأن خاصی مطرح نیست و معیار درستی، در ولایت‌مداری است. زیباترین تجلی بسیج هم، وحدت داشتن است؛ لذا بسیجی، هیچ گاه صرف نظر از آن محور، به نظر خودش حرکت نمی‌کند.

اما محور حرکت در بسیج، چیست؟ عناصر لازم برای بسیجی شدن، کدام است؟ بسیج، چه وظیفه‌ای بر عهده دارد؟ چه آفاتی ممکن است به بسیجی برسد؟ چگونه باید از این آفات، مصون بماند؟ و...

این‌ها سؤالاتی است که در این بحث به طور مختصر پاسخ داد می‌شود.