۰۲۱-۴۴۸۰۳۳۵۷


سخنرانی

جایگاه زن به عنوان انسان

(3جلسه)

 

یکی از بحث‌های متداول در تمام جوامع، جایگاه زن است! زن با ویژگی‌ها و شرایط متفاوتی که دارد، سؤالات و شبهات بسیاری را هم برای مردان و هم برای خود زنان ایجاد کرده است. عده‌ای، زن را مساوی مرد می‌دانند و از این رو احکام دین را زیر سؤال می‌برند که چرا زن باید حجاب داشته باشد؟ یا چرا باید از شوهر، اطاعت کند؟ مگر زن برای خانه‌داری و بچه‌داری آفریده شده است؟ و...

عده‌ای هم زن را پایین‌تر از مرد می‌دانند؛ که اگر نتیجه‌ی انحراف دسته‌ی اول، فمینیسم و ولنگاری و بی‌بند و باری زن باشد، نتیجه‌ی انحراف دسته‌ی دوم، تحقیر زن و عقب ماندن او از شأن و جایگاه اصلی وجودش است؛ علاوه بر آنکه سبب می‌شود برخی مردان، قلدرمآبانه بر زنان، حاکم شوند و حقوق آنان را زیر پا بگذارند. این انحرافات، تا آنجا پیش می‌رود که بسیاری زنان نسبت به جایگاه خود، دچار تردید می‌شوند و در انجام وظایفشان، نشاط ندارند و موانع را به سختی کنار می‌زنند؛ یا می‌خواهند مثل مردان باشند و یا افسرده و راکد می‌شوند. خلاصه آنکه از حقیقت زن بودن، فاصله می‌گیرند.

به نظر می‌رسد تمام این شبهات و افراط و تفریط‌ها، به دلیل جهل و عدم شناخت زن به عنوان انسان است.

راستی نگاه اسلام در این باره چیست؟ آیا اسلام، کمال را مختص مرد می‌داند یا معتقد است زن و مرد، هر دو برای کمال آفریده شده‌اند؟ آیا نفخه‌ی روح الهی که خاصیت انسان است، فقط به مرد داده شده یا روح زن نیز از همین نفخه است؟ آیا فقط مرد به قرب و لقاء خدا می‌رسد؟

این بحث، با توضیح مختصر جایگاه زن، الگوی عظیم و ارزشمندی همچون حضرت زهرا(عليها‌السلام) را معرفی می‌کند که به اوج قله‌ی کمال رسید و نه تنها برای زنان، که برای تمام مردان در تمام اعصار نیز الگوی جاودانی شد.