۰۲۱-۴۴۸۰۳۳۵۷


سخنرانی

حجاب و طرز برخورد با نامحرم

(3جلسه)

 

مبحث حجاب، یکی از مباحث شاخص در اسلام است و در اصطلاح، پوشش ظاهری را به طور خاص برای زن مسلمان، تداعی می‌کند؛ هر چند در معنای دیگر، حجاب باطنی وجود را نیز شامل می‌شود.

اسلام، الگوهای بزرگی همچون حضرت زهرا(عليها‌السلام) و حضرت زینب(عليها‌السلام) دارد و عالی‌ترین شأن زن مسلمان را، الگو قرار دادن روش‌های زندگی این الگوها، از جمله سیره‌ی آن‌ها در حجاب می‌داند. هر حکم در اسلام، میزان حقّ خود را داراست که باید ادا شود. ادای حق حجاب نیز در چارچوب نحوه‌ی آشکار کردن زینت‌ها و چگونگی برخورد با نامحرم، در آیات سوره‌های احزاب و نور تبیین شده است.

حجاب، نه محدودیت‌آور، بلکه مسئولیت‌آور است و مسیری است برای جدا کردن زن از هر گونه خودنمایی خارج از چارچوب شرع، طوری که در ارتباط با دیگران مخصوصاً نامحرم، پیش از آنکه شخص او مطرح شود، شخصیت او در نظر گرفته شود.

آنچه مسلّم است، اینکه اگر حجاب را از زن بگیریم، هویت او را گرفته‌ایم و او را از وجودش جدا کرده‌ایم؛ چرا که همه‌ی عظمت، شرافت، کرامت و نعمت‌های اخروی زن، ریشه در حجاب دارد و عدم حفظ آن، برابر است با از بین رفتن ایمان. در مقابل، قوی بودن حجاب در هر مرتبه و به هر اندازه که باشد، هویت و شخصیت زن را به عنوان یک انسان در نظام کلی خلقت، حفظ می‌کند و او را در جهت رشد و کمال وجودی‌اش حرکت می‌دهد.

توضیح مبسوط این موضوع، در بحث "حجاب" آمده است.