۰۲۱-۴۴۸۰۳۳۵۷


سخنرانی

تبیین سوره‌ی حدید

(8جلسه)

 

این بحث با بررسی آیات اول سوره‌ی حدید، نگاهی معرفتی به جایگاه تسبیح در نظام هستی و به ویژه تسبیح اشرف مخلوقات، انسان، می‌کند و در بر دارنده‌ی مطالبی عمیق در مورد چگونگی حرکت تسبیحی نظام عالم از اسفل‌سافلین تا اعلی‌علّیین است. سپس با بیان حقیقت "ما فِی السَّماواتِ وَ الأرْضِ"، مخاطبین را به نگرشی نو به حیات، دعوت می‌کند و شوق حرکت هماهنگ با ارکان نظام وجود را در جان او شعله‌ور می‌کند.

در ادامه، توضیحی بر اسماء شریف حق‌تعالی که در این آیات به آن‌ها اشاره شده، مطرح می‌شود؛ که از آن جمله، بحثی عمیق درباره‌ی اسماء اول، آخر، ظاهر و باطن حق‌تعالی است که اسرار راه‌گشایی را در مسیر سلوک إلی الله، برای سالکان، فاش می‌کند.

امید آنکه بتوانیم قبسی از انوار این آیات شریف را حمل جانمان کنیم.