۰۲۱-۴۴۸۰۳۳۵۷


سخنرانی

پرواز در ملکوت

(36جلسه)

 

از کودکی مدام شنیده‌ایم که: نماز، ستون دین است؛ پس حتماً نمازت را بخوان، مبادا نمازت قضا شود!... و از این دست سخنان. به همین دلیل، اغلب ما که در خانواده‌های مذهبی رشد کرده‌ایم، خیلی به نمازمان مقیدیم. البته همین که نماز اول وقتی بخوانیم و مستحبات قبل و بعد از نماز را تا حدودی به جا آوریم، احساس رضایت می‌کنیم و به اصطلاح، خیالمان راحت می‌شود که تکلیفی به دوشمان نیست. بی‌خبر از آنکه این حد اهتمام به نماز، اقلّ کاری است که می‌توان درباره‌ی یکی از مهم‌ترین فرائض دین انجام داد!

غور مختصری در سخنان و نوشته‌های علما و عرفا در زمینه‌ی نماز و حالات روحانی این عمل نورانی، نشان می‌دهد که نماز، مرکبی تندرو برای عروج و سیر در مراتب و منازل ملکوتی است. نماز، بال پرواز و صعود در هفت آسمانِ دل است. اما برای استفاده از این نیرو محرکه‌ی قوی معنوی، بیش از هر چیز به علم و معرفت، نیاز است.

در این سلسله مباحث، با بهره‌گیری از کتاب گران‌سنگ «پرواز در ملکوت»، اثر امام خمینی(قدّس‌سرّه)، لایه‌های پنهانی از این عمل نورانی بررسی می‌شود.