۰۲۱-۴۴۸۰۳۳۵۷


سخنرانی

ریشه‌های بنیادین اخلاق

(37جلسه)

 

تا کنون از اخلاق، بسیار شنیده‌ایم و به شکل‌های مختلف، مجاهده کرده‌ایم تا اخلاق بد را کنار بگذاریم و فرد خوش‌اخلاقی باشیم. شاید گاهی هم موفق بوده‌ایم؛ اما اغلب آن‌چنان‌که باید، از خودمان راضی نیستیم و می‌بینیم همان صفات بدی را که فکر می‌کنیم ترک کرده‌ایم، هنوز داریم و در بعضی شرایط، دوباره مثل قبل، عمل می‌کنیم!

در این بحث، ریشه و اساس اخلاق بد و اخلاق خوب را تحت عنوان «خودبینی» و «خدابینی» خواهیم شناخت، تا به جای اینکه فقط شاخ و برگ‌ها را بزنیم، ریشه‌ی صفات بد و رذایل اخلاقی را در خود از بین ببریم و ریشه‌ی صفات خوب و فضایل اخلاقی را تقویت کنیم. وگرنه تا وقتی ریشه‌ی خودبینی سر جای خود باشد، هر چه شاخ و برگ بدی‌ها را بزنیم، آن ریشه، باز هم در میدان دیگری، شاخ و برگ می‌دهد و دوباره اخلاق بد از ما ظهور می‌کند. فضایل هم تا وقتی از ریشه‌ی خدابینی سرچشمه نگیرند، موقّتی هستند و اخلاق دائمی ما نمی‌شوند.

پس برای آغاز این سیر نورانی، ابتدا باید مبدأ و ریشه‌ی رذایل و فضایل اخلاقی را بشناسیم؛ و البته بدانیم خود را ندیدن و خدا را دیدن، جز با «جهاد اکبر» یعنی جهاد با سخت‌ترین دشمن، که همان نفس است، میسر نمی‌شود.

مباحث «ریشه‌های بنیادین اخلاق» شرح یک سفر است؛ سفری از رذایل اخلاقی به سوی فضایل اخلاقی، عروجی در نهاد و جان انسان به سوی منزلت برتر.

این مباحث، بسیار شیرین و وجدانی است و می‌تواند پاسخ‌گوی بسیاری از سؤالات مخاطبین به ویژه نسل جوان باشد.