۰۲۱-۴۴۸۰۳۳۵۷


سخنرانی

ورع

(16جلسه)

 

سخن از ورع، سخن از فضیلتی معنوی است که از خیلی جهات شبیه به زهد و تقوا است... نه، صبر کنید! نمی‌خواهیم از تقوا و زهد و... صحبت کنیم که بگویید تکرار مکرّرات است و هر چه کردیم، نه توانستیم زاهد شویم، نه متقی! با ما همراه شوید؛ این مباحث ‌از چیزی صحبت می‌کند که وقتی به آن رسیدیم، آن‌چنان جای انسانیت خود را می‌یابیم که از گناه مانند نجاست، متنفر می‌شویم و دیگر لازم نیست کسی ترک گناه را یادمان دهد یا به ما فشار آورد که گناه کنیم! چنان عشق یار در دلمان می‌نشیند که دیگر با جاذبه‌ها و رنگ‌های فریب‌کار دنیا و حتی لذت‌های بهشتی نمی‌لرزیم! آری؛ آخرت، حرام است بر اهل دنیا، و دنیا حرام است بر اهل آخرت؛ و دنیا و آخرت، هر دو، حرام است به اهل‌الله؛ و این مقام اهل ورع است. در این مجال، از شیرینی و البته سختی ورع و طریقه‌ی کسب آن خواهیم دانست؛ به امید آنکه بتوانیم در زمره‌ی اهلش داخل شویم، إن‌شاءالله.