۰۲۱-۴۴۸۰۳۳۵۷


سخنرانی

خطبه‌ی حضرت زهرا عليهاالسلام

(8جلسه)

 

خطبه‌ی حضرت زهرا(عليهاالسلام) خطاب به زنان مهاجرین و انصاری که به عیادتشان آمده بودند، حاوی نکات بسیار سودمندی مخصوصاً برای زنان شیعه است. با آنکه طبیعی به نظر می‌رسد حضرت(عليهاالسلام) در این عیادت، ابتدا از بیماری خود بگویند، اما عجیب است که خود را دردمندِ درد جهل و دنیاخواهی زنان امت می‌دانند! چرا که آنان در مسیر الگوگیری، غلط رفتند و کاری کردند که مردانشان نیز رو به باطل، حرکت کنند.

اینجاست که بحث الگو و اسوه‌گیری مطرح می‌شود. اصل الگوگیری، نیاز فطری انسان است و خداوند بر اساس این نیاز فطری و برای تعالی جان انسان‌ها، الگوهایی قرار داده تا آن‌ها را به احسن‌تقویم برساند. ولی ما مختاریم که همان الگوی صادق را که مطابق روحمان است، انتخاب کنیم یا الگوی کاذبِ مطابق میلمان را که شیطان عرضه می‌کند! پس باید معیارهای انتخاب الگو و اسوه را بشناسیم. همچنین باید بدانیم که اسوه‌پذیری صحیح، چگونه است؛ چرا که حرکت با اسوه نیز، انواعی دارد که همه‌ی آن‌ها صحیح نیستند.

در این بحث، علاوه بر شناخت الگوی صحیح و انواع الگوپذیری، بهترین شکل آن را که اقتباس است، خواهیم شناخت. در ادامه نیز به این موضوع می‌رسیم که به طور مصداقی، چگونه باید از حضرت امّ‌ابیها(عليهاالسلام) الگو بگیریم؟ آیا باید مانند آن بانو در خانه‌ی کاه‌گلی زندگی کنیم و چادر وصله‌دار بپوشیم؟ یا باید دست روی دست بگذاریم و بگوییم زمانه و شرایط، به ما اجازه نمی‌دهد از آن حضرت(عليهاالسلام) الگوگیری کنیم؟!