۰۲۱-۴۴۸۰۳۳۵۷


سخنرانی

امام، منتظر واقعی

(8جلسه)

 

بزرگان، عصری را که ما در آن زندگی می‌کنیم، عصر آخرالزمان می‌دانند و معتقدند بسیاری از فتنه‌ها و نشانه‌هایی که برای آخر دوران غیبت در روایات آمده، در زمان ما ظاهر شده است. در چنین عصری، اهمّ مهمات برای ما که دوست داریم در زمان ظهور، در جبهه‌ی حق باشیم، این است که حقیقت و آثار ظهور را خوب بشناسیم و بدانیم منتظر چه کسی هستیم.

می‌خواهیم بدانیم آیا ما منتظر ظهوریم یا ظهور، منتظر ماست؟! نقش اختیار و اراده‌ی ما انسان‌ها و به ویژه شیعیان، در غیبت و ظهور چیست و چقدر و چگونه می‌توانیم در این مسئله، مؤثر باشیم؟ آیا ظهور، وقت مشخصی دارد که باید در انتظار آن زمان، دست روی دست بگذاریم تا خودش بیاید؟ یا نه، در انتظار ظهور باید حرکت کنیم و آماده شویم؟

در این مبحث، به پاسخ این سؤالات و همچنین بسیاری پرسش‌های دیگر، دست پیدا می‌کنید.