۰۲۱-۴۴۸۰۳۳۵۷


سخنرانی

شناخت موانع فردی ظهور

(4جلسه)

 

فرج، نزدیك است؛ حتی شاید به نزدیكی فردا، همین امروز یا لحظه‌ی بعد؛ الله اعلم! زمانی‌ كه ما در آن هستیم، آخرالزمان است؛ آخرین ایامی كه مانده تا صاحب زمان بیاید و زمان را در ید قدرت خویش بگیرد. اما دیر و زود آن، شرط دارد؛ چون یک سر ریسمان ظهور را به دست ما داده‌اند و تعجیل یا تأخیر ظهور، رابطه‌ی مستقیمی با نوع حرکت ما دارد.

اشکال کار، اینجاست که عموم ما امام را برای خود می‌خواهیم، نه خود را برای امام؛ و به جای اینکه خود را فانی در خواست امام کنیم، از امام توقع داریم مطابق خواست ما حرکت کند. در حالی که تمام همّ و غم ما باید آماده کردن وجود خود و جهان خارج، برای درک امام و یاری ایشان باشد. اما این امر، چگونه میسّر می‌شود؟

در درجه‌ی اول باید ببینیم چه چیزهایی، مانع آمادگی برای ظهور است. بیشتر این موانع را باید در رذایل و گناهان قلبی جستجو کنیم، نه فقط در گناهان فعلی و جوارحی؛ چرا که امام زمان(عجّل‌الله‌فرجه) دنبال قلب سلیم است؛ قلبی وسیع که نه تنها از گناه دور است، بلکه عاری از رذایل است. امام برای کسانی ظهور می‌کند که پذیرایش باشند؛ و قلبی که مملو از رذیله‌ی حسد و کینه است، نمی‌تواند نور ولایت امام را بپذیرد؛ اگر چه ظاهراً اهل نماز باشد!

با این تفاصیل، اهمیت شناخت رذایل و مبارزه با آن‌ها، از آن جهت که می‌تواند مقدمه‌ی درک و یاری امام باشد، صد چندان می‌شود. باید بدانیم این امراض قلبی که وجود ما را از امام زمانمان(عجّل‌الله‌فرجه) مهجور کرده، چیست، چه خطراتی دارد و چگونه باید با آن‌ها مبارزه کنیم.

امید است این بحث، ما را در شناخت و درمان این رذایل، یاری کند.