ماه رجب، ماه خدا

ای عاشقان، ای عاشقان، آمد رجب، ماه خدا

ماه ولای ذات حق، در جلوۀ اسم رضا

ماه رجب، نازل شود با اسم اعظم در زمین

با جلوه‌های اعظم خود، مصطفی(ص) هم مرتضی(ع)

شادی کنید شادی کنید، آماده باشید عاشقان

آمد براق عشق حق، بهر عروجِ تا لقا

ناسوتیان، ناسوتیان، محمل ببندید بر رحیل

در کوچ باشید آن به آن، آزاد از نفس و هوٰی

ای عاقلان، ای عاقلان، از لفظ و ظاهر بگذرید

سیر به باطن‌ها کنید، بی قفل جسم و دست و پا

ای عارفان، ای عارفان، دل‌ها ز عرفان برکَنید

بی‌دل شوید و بی شهود، در محو ذات مه‌لقا

ماه رجب، ماه خدا... ماه فنا، ماه بقا

تازه به تازه، نو به نو، جلوه کند بی‌انتها

*****

ای سوخته از عشق حق، دریاب تو ماه رجب

لبیک داعی را بگو، با اسم "ربّ"، با اسم "ربّ"

                                                            سرکار خانم فاطمه میرزایی(لطفی‌آذر)لطفا دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید