نیمۀ ماه ولایت

ناسیِ بر عهد معهود اَلستم، مهدیا

رخ گشا تا یادم آید عهد شیرین ولا
 

ای خدای واحد و یکتای بی مثل و مثال

گشته هستی در ستیز و جنگ، از وهم و خیال
 

نی به خوانِ جانمان روزی ز عند ربّنا

نی به خوان جسم‌ها از روزیِ پاک ولا
 

نی جوانان، بهره دارند از حیات معنوی

نی طبیعت، سازگار، با پیر و بُرنا و غنی
 

جملگیِ خلق، سرگردان و حیران، بی‌هدف

گوهر ناب ولا از ظلم، مانده در صدف
 

ربّنا، ای خالق یکتای ارض و هم سما

عفو کن ما را و بگذر، جمله نادانی ما
 

بار دیگر باب رحمت را به هستی باز کن

با ظهور مهدی‌ات، یا ربّنا، اعجاز کن
 

بارشی از فیض جاری کن به دنیای دنی

تابشی از نور خود کن، از جمال مهدوی
 

تا زمین و آسمان، بار دگر یابد حیات

تا بگیرد قلب انسان‌ها دگرباره نشاط
 

نیمۀ ماه ولایت، یک نظر کن بغتةً

بشنود این جان ما آوای فرزند حسن(عج)
 

سر دهد بر کلّ هستی: اوست باقی خدا

کلّ شیءٍ هالک و باقی بوَد وجه خدا
 

                                                            سرکار خانم لطفی‌آذرلطفا دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید