آیا من دنیا طلبم؟

اگر دیدی که در هر کاری که می‌خواهی انجام دهی، ابتدا بازده دنیایی آن را می‌سنجی و به دنبال حساب و کتاب سود و زیان شخصی هستی،بدان که به بیماری مهلک دنیاطلبی دچاری...

کتاب شب قدر، معراج محبت، صفحه‌ی 91لطفا دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید