آیینۀ "کل یوم عاشورا"

 "کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا"، یعنی گذاشتن آیینه دو بعد از ابعاد وجود انسان و نشان‌دادن دو جنبۀ زشتی و زیبایی، كثرت و وحدت، حق و باطل، فنا و بقا و... درتمام مکان‌ها و تمام روزها.

برای درس‌گرفتن از واقعۀ کربلا، باید فرهنگ یزیدی و فرهنگ حسینی را شناخت. زیرا در "کل ارض کربلا"، شخص حسین(عليه‌السلام) و شخص یزید معیار نیست، بلکه معیار، امتداد این فرهنگ است که پیوسته در طول تاریخ، جاری است.

با معرفت به این فرهنگ است که می‌توانیم کربلایی و عاشورایی شویم!

برگرفته ازکتاب "کربلا، تقابل با سکولاریسم"؛ صص20-29.لطفا دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید