اثر تغذیه از سفره‌ی ماه رمضان

ماه مبارک، سفره‌ی صعود است. کسی که از آثار ماه مبارک متأثر می‌شود، نبايد مثل ديروزش باشد. وقتی من غذايی مقوی می‌خورم، آثارش در چهره‌ام مشخص می‌شود؛ چرا که موادی که به بدن نيرو و قدرت می‌دهد در آن غذا بوده است. در عالم معنا هم همين حکم جاری است. ماه مبارک، همان غذای ويژه‌ی پر ويتامين است و اگر من از آن درست استفاده کنم و آن را بخورم، بايد آثارش در من ظاهر شود. هم خود بايد آن آثار را در درونم بيابم و هم همسر و همسايه و ديگران بايد اثرات تغذيه در ماه مبارک را در من ببينند.

کتاب رمضان ضیافت الله، صفحه‌ی 32 و 33لطفا دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید