ادعا را امتحانی در پی است

ما آنچه ادعا می‌کنیم نیستیم، بلکه آنچه در شرایط مختلف از ما ظهور می‌کند هستیم. بسیاری از ما گمان می‌کنیم ‌که خوب و خدایی هستیم؛ ولی وقتی در میدان امتحان قرار می‌گیریم، میل نفسانی خود را بر خواست حق ترجیح می‌دهیم! در میدان بروز خشم، حلیم و بردبار نیستیم؛ در سختی‌ها خود را می‌بازیم، در شادی‌ها خدا را از یاد می‌بریم و... .

برگرفته از مبحث "حسین(علیه‌السلام)، رحمت واسعه" محرم و صفر1436لطفا دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید