از دامن زن مرد به معراج ‌می‌رود

 

زن مظهر اسم رب الهی است و ربوبیت و پرورش نوع انسان بر عهدۀ اوست. به دلیل همین مظهریت است که زن را انسان‌ساز و جامعه‌ساز معرفی کرده‌اند.

امام‌خمینی(ره) در این‌باره فرموده‌اند: "از دامن زن، مرد به معراج می‌رود." لذا، صلاح و فساد اجتماع، هر دو از زن نشأت می‌گیرد؛ یعنی زن می‌تواند اجتماع را، هم در جهت سعادت و رحمت پیش برد و هم در جهت شقاوت و ظلمت. چرا ظلمت؟! چون این، قانون دنیاست که هر ارزش والایی ظهور یافته باشد، تیغ برندۀ شیطان و جلوات او، به همان‌جا معطوف می‌شود! لذا در طول تاریخ -چه قبل از اسلام و چه بعد از آن- و در دنیای متمدن امروز، تهاجماتی که به سمت زن برای از بین بردن استعدادهای او نشانه رفته، هرگز متوجه مرد نبوده! چرا؟ چون زن، مظهر اسم رب است و توانایی‌اش در تربیت خود و دیگران، در کامل‌شدن و کامل‌کردن، بالاتر از مرد است.

برگرفته از کتاب جمال مستور، صفحۀ 49لطفا دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید