از سختیِ عمل فرار نکنیم

نباید از سختی‌ عبادات، فرار کرده و احساس سختی از به جا آوردن آن‌ها را در قلبمان وارد کنیم. راحت طلبی و خواستار سبکی عمل بودن، باعث دور افتادن ما از کمال انسانی‌مان خواهد شد؛ برای مثال، به خاطر سختی تحمل گرسنگی روزه، به دنبال توجيهی برای فرار کردن از آن می‌گرديم؛ از اين رو تا کسی دايه‌ی مهربان‌تر از مادر شده، برای ما دلسوزی می‌کند و به ما تلقين می‌کند که روزه برايمان مضر است، به راحتی آن را ترک می‌‌کنيم.بايد بدانيم، ممکن است شخصی واقعاً نتواند روزه بگيرد؛ اما به خاطر خسرانی که دچار شده است، بايد دائم سوزش درونی داشته باشد.

کتاب رمضان ضیافت الله صفحه 72لطفا دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید