از نخورده بگیر، بده به خورده

خودتان بگویید کسی که لذت انس با محبوب را چشیده و از طرفی فاصله‌ی خود را با او ادراک کرده است؛ چه می‌کند؟ مگر فكر معشوق دیگر مي‌گذارد بخوابد؟ به خانه‌ی میزبان رفته و روزی‌اش را خورده؛ حالا "از نخورده بگیر بده به خورده"! "و فی ذلک فلیتنافس المتنافسون"، "سابقوا إلي مغفرة من ربكم"؛ این حال، شكر جمیل با خود می‌آورد. یعنی مظهر نعمت‌ها و زیبایی‌های یار شدن.

برگرفته از سخنرانی‌های استاد لطفی‌آذر، در خصوص ماه شواللطفا دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید