اسلام آمریکایی در مقابل اسلام ناب محمدی-صلوات‌الله‌‌علیه

دنیای امروز با فرهنگ ظلمت، مهندسی شده و حاکمیت جلال، خورشید جمال الهی را در پس این همه پردۀ سیاه، مخفی کرده‌است. امروز فرهنگ اومانیسم و انسان‌مداری با خودی‌ها و خودمحوری‌های انسان، جای خدامداری نشسته؛ هوامداری جای "الله"مداری و به طور کلی ظلمت به جای نور نشسته است. این فرهنگ با همۀ امیال نفسانی، شهوت و غضب انسان، جای گرایش‌ها و طلب‌های ‌الهی را گرفته است. همان‌که امام راحلمان(رحمه‌الله‌علیه) بسیار زیبا فرمودند شیطان بزرگ؛ یا اسلام آمریکایی در مقابل اسلام ناب محمدی(صلوات‌الله‌علیه).

در چنین شرایطی، همتی لازم است ‌که اولاً این فرهنگ تاریک را بشناسیم و ثانیاً آن را نفی کنیم؛ تا خورشید ایده‌آل مطلق، طلوع کند. و تنها محوری که می‌تواند ما را از اسلام آمریکایی دور کند و افق قلبمان را از شیطان برگرداند، فقط و فقط اسلام ناب محمدی(صلوات‌الله‌علیه) است؛ همین اسلام که انسان‌ها را از هوش شیطانی به هوش معنوی می‌برد و انقلاب‌ساز و پرجوش و خروش می‌کند و موجب حضور آنان در صحنه‌ها می‌شود؛ چنان‌که تا کنون شور و شعور را در وجودها نگه داشته و مردم، همچنان خواستار پایداری انقلاب و عدم نفوذ غرب و اسرائیل در هر میدانی هستند.

برگرفته از کتاب "انفجار نور و انتظار ظهور"، جلد دوم، صفحات 151, 152و 153.لطفا دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید