اصل، معرفت است

معرفت اهل‌بیت(علیهم‌السلام) اصل است و سایر عبادات، فرع؛ و آن‌که اصل را ندارد، اگر در فروعات وارد شود و پیش رود، به هیچ جا نمی‌رسد! محبت به اهل‌بیت(علیهم‌السلام) اگر با معرفت باشد، به اندازه‌ی ذره‌ای هم باشد، محبّ را پیش می‌برد. لذا هر قدر در کنار عبادات، معرفت اهل‌بیت(علیهم‌السلام) را کسب کنیم، در همین دنیا از حجاب‌های نفس عبور کرده، به لقاء الهی می‌رسیم.

کتاب قلب، عهدنامه الست؛ صفحه‌ی 22لطفا دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید