قرب حق

حضرت حق‌تعالی به عنوان پدیدآورندۀ تمام هستی، با همۀ موجودات، ارتباطی تنگاتنگ دارد که به آن قرب تکوینی می‌گویند: "...وَ نَحْنُ أقْرَبُ إلَیْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرید". اما اغلب آفریده‌ها این قرب را آن طور که شایسته است، درک نمی‌کنند.

در ماه مبارک رمضان، شرایط به گونه‌ای فراهم است که انسان می‌تواند نزدیکی حق به خود را بیش از پیش درک کند و اعمال و رفتارش را با توجه به این ارتباط حضوری و نزدیک تنظیم نماید‌. 

در این ماه، بستری مهیا شده است که همگان می‌توانند قوای ظاهری و باطنی خود را در محور رضایت حق به کار گیرند و در همین زندگی محدود دنیایی، خود را به نامحدود وصل ‌کنند.

برگرفته از بحث قربحقلطفا دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید