امام به استراحت نرفته است

این طور نیست که در زمان غیبت، خدا و آیینه‌اش انسان کامل، کنار بروند تا استراحتی کنند و نفس راحتی بکشند، و ما را به حال خود رها کنند تا برای خود، حکومت تشکیل دهیم! خدای شیعه، چنین نیست؛ خدای شیعه می‌گوید: ای انسان، به خود ظلم کردی و سفرۀ حاکمیت اسم جامع و آیینۀ تمام‌نمای مرا نخواستی! من هم آیینۀ کاملم را پشت پردۀ غیب بردم؛ چون تو هنوز مستعد نیستی که از او استفاده کنی. اما از آنجا که ربوبیت و رحمت، سنت من است و این ربوبیت باید بر جامعه حاکم باشد و من آن را به دلیل انتخاب غلط تو تعطیل نمی‌کنم، کارشناسی نازل‌تر از امام برایت می‌فرستم، تا بتواند احکام تکوینی و تشریعی مرا در ارتباط با این آیینۀ تمام‌نما که خلیفةالله و ولی‌الله کامل است، کشف و استنباط کند و به مرحلۀ اجرا رساند. پس ولایت فقیه یعنی حاکمیت دین و ارادۀ خدا، برای زمینه‌سازی حاکمیت معصوم(علیه‌السلام)؛ و انقلاب اسلامی، زمینه‌ساز ظهور آخرین انسان کامل است.

برگرفته از کتاب "انفجار نور و انتظار ظهور"، ج صفحات 84 و 85.لطفا دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید