امنیت خانواده در گرو محبت والدین

بسیاری از فرزندانی که دچار اختلالات روانی و انواع بزهکاری ها می شوند، به خاطر عدم امنیت در خانواده‌ها ست.

عدم امنیت خانواده در اثر چیست؟ بی پولی؟! نه، در اثر نبودن مودت و محبت میان پدر و مادر است.

 

برگرفته از کتاب "جمال مستور"، صفحه ۸۹لطفا دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید