انتظار و آمادگی روحی

انتظار یعنی آمادگی روحی؛ همان حقیقتِ "وَ أعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ..."*

                                                                آنچه در توان دارید، آماده كنید.

انتظار یعنی آماده‌باش! وقتی در مرزها اعلام آماده‌باش می‌كنند، سربازان چگونه‌اند؟ آیا خواب‌اند یا بر سر سفره نشسته‌اند و انواع اطعمه و اشربه را می‌خورند، تا دشمن هر كاری بخواهد، بکند؟! یا نه، با تمام نیرو و انرژی‌ درونی و بیرونی خود آماده‌ی دفاع‌اند؟! منتظر، همیشه اسلحه به دست برای مبارزه با بدترین دشمنش یعنی نفس اماره و همچنین شیاطین خارجی آماده و مهیاست.


برگرفته از کتاب "معرفت نور تا عصر ظهور"، جلد دوم، صفحات 176 و 177


 *سورۀ انفال، آیۀ 60.لطفا دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید