انسانیت، میوه‌ی ماه مبارک

شب آخر ماه مبارک، زماني است كه سالک إلی الله، تمام تجليات حضرت حق‌تعالي در این ماه را دريافت کرده و خدا را در اين جلوات زيبا به شهود می‌نشیند؛ در جلواتی چون پوشاندن سيّئات، چندين برابر شدن انفاق‌ها، قبولي توبه‌ها، بخشش‌ها و عفوها، ارتقاءها...، لذا در نتیجه‌ی بهره‌مندی از این جلوات، فرداي اين شب که روز عيد فطر است، حقيقتاً "فطر" مي‌شود؛ یعنی بذرهاي وجود مي‌شكفد و ميوه مي‌دهد که ميوه‌اش همان انسانيت و وصل شدن به انسان كامل است.لطفا دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید