انسان با کرامت

انسان با کرامت، بر تمام موجودات تسلط دارد و البته قبل از هرچیز بر خود مسلط است. ازجمله عقلش اندیشهٔ ناب توحیدی دارد و نمی‌گذارد خرافات در آن جای گیرد.

خرافات چیست؟ هرچیزی که عقل را از مرتبهٔ عالی‌اش که جامع اسماء الهی است، غافل کند و آن را متوجه مراتب دانی‌اش سازد.

 ذی‌القعده۱۴۴۰

برگرفته از بحث  کرامت

@Lotfiiazarلطفا دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید