انقلاب، بستر نور

در وضعیت کنونی، آنچه در جهان و هستی ظهور دارد و حاکم است، ظلم است؛ اگر چه در باطن، عدل است و رو به حاکمیت حق می‌رود، اما برای ریشه‌کن کردن چنین ظلم گسترده‌ای، باید نور جامع یعنی انسان کامل بیاید و برای آمدن انسان جامع، باید حرکت و زمینه‌سازی کنیم. به همین دلیل است که می‌گوییم، انقلاب بستر نور، زمینه‌ساز و از شرایط ظهور حاکمیت نور است.

برگرفته از کتاب "انفجار نور و انتظار ظهور"، ج2، صفحات ۱۳۳و ۱۳۴لطفا دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید