اهمیت ماه رجب

ما فکر می‌کنيم رجب هم مثل ماه‌های ديگر می‌آید و می‌رود. چون عادت کرده‌ايم همه چیز را با معیارهای ظاهری و حسی بسنجیم. اما چنین نیست. رجب با همهٔ ماه‌ها فرق دارد. این‌گونه نیست که راحت بگوییم: «اگر توانستم ذکرهای این ماه را بگويم، می‌گويم و اگر نگفتم هم نگفتم! روزه‌اش را گرفتم، گرفتم؛ نگرفتم هم نگرفتم! نمازش را خواندم، خواندم؛ نخواندم هم نخواندم! طاعت و حسن خُلق داشتم که داشتم، نداشتم هم نداشتم!» نمی‌شود از کنار رجب به سادگی و بی‌خیالی گذشت. زیرا آثار و برکات اين ماه، در محاسبات ماده نمی‌گنجد و فوق این‌هاست.

برگرفته از بیانات استاد لطفی آذرلطفا دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید