اولين قدم

اولين قدم براي انساني که مي‌خواهد مسير کمال را طي کند، حرکت در ظاهر، با پيروي از دستورات الهي است. عالم ظاهر، يعني صورت مادي و جسماني انسان، و رابطه‌اي که او در اين قالب، با جهان مادي اطرافش برقرار مي‌کند. وقتي حضرت علی (علیه‌السلام) مي‌فرمايند: "نَوِّرْ ظَاهِرِي بِطَاعَتِكَ"، يعني نور ظاهر، در اطاعت است و براي اينکه ظاهر من و شما نوراني شود، بايد مطيع حق‌تعالي باشيم؛ زبانمان ذکر گويد، چشممان گناه نبيند، گوشمان حرام نشنود... و به طور کلي، مو به مو از فقه و رساله تبعيت کنيم.

پس برای اينکه بتوانيم در رتبه‌ی ظاهر، در جايگاه بندگی خود بنشينيم، بايد مسلح به اسلحه‌ي طاعت در احکام باشیم؛ که در اين صورت، ظلمت گناه، از ظاهر ما کنار مي‌رود و در اين رتبه نوراني مي‌شويم.

کتاب ذیقعده قعود در جایگاه بندگی، صفحه‌ی 23 و 24لطفا دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید