اگر ارزش اعمال را بدانیم

معرفت به ارزش هر عمل عبادی، باعث می‌شود که از خسران کمبود آن عمل در روند حرکت باطنمان آگاه شويم و با تضرع از خداوند بخواهيم تا توفيق آن عمل را به ما عنايت کند. چون انجام به موقع اعمال عبادی همراه با معرفت، اثرات، برکات و افاضاتی برای ما به همراه دارد. ولی متأسفانه به دلیل جهل به ماهیت عمل و اثراتی که بر روند حرکت تکاملی ما می‌گذارد، توفیقات بسیاری را از دست می‌دهیم.

کتاب رمضان ضیافت‌الله، صفحه 70 و 71لطفا دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید