با تمام وجود

ادراک جايگاه بندگي، يعني در درون جان و روح خود حرکت کنيم و دريابيم که هيچ کس جز خدا، قدرت برطرف کردن نيازهاي جان ما را ندارد؛ پس همه‌ي نيازهايمان را به او عرضه داريم؛ آن هم نه در شعار و اعتبار، بلکه در مقام ادراک نياز دروني جستجويش کنيم، با تمام وجود، "إِيَّاكَ نَعْبُدُ" گوييم و در درون به سوي او حرکت نماييم.

کتاب ذیقعده قعود در جایگاه بندگی، صفحه‌ی 19لطفا دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید