برترین لطف الهی

در داستان خلقت بشر، زمینیان هیچ‌گاه از داشتن حجت خدا محروم نبوده‌اند. حجتی که ایشان را به دین توحيدی هدایت کند و علم الهی را به آن‌ها تعلیم داده، حجت‌های الهی و آیات پروردگار را در مسیر حق، دوام دهد. این حجت یا آشکار است و مردم او را می‌شناسند یا در غيبت و از دیدگان، مخفی است و مردم او را نمی‌شناسند؛ حجت خدا، مجری ارادۀ خدا در زمین برای زمینیان است. او که خودش افلاکی است، آمده تا خاکیان را نیز افلاکی کند و در عالم شهادت، غیبشان را نشانشان دهد و کمکشان کند تا آن را ظهور دهند. این یاری خدا به بندگانش، از بالاترین الطاف الهی است. .

برگرفته از مباحث استاد لطفی‌آذر، در شب نیمۀ شعبان 1387
 لطفا دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید