برکات فوق زمان در ماه رجب

ماه رجب دارای برکات "دهری" است. "دهر"، باطن برزخیِ زمان است که مانند گذر زمان در عالم خواب، بسیار سریع‌تر از عالم بیداری است. در واقع تأثیرات و برکات دهری با سرعت بالای برزخی در وجود انسان کار می‌کند. یعنی مثلاً اگر در ماه رجب روزه بگیریم، چون فیض الهی، در دهر یا در باطن زمانِ ما کار می‌کند، روزه‌ی یک روز آن چنان تأثیری در باطن ما ایجاد می‌کند که در ایام دیگر نیست؛ حتی در ماه مبارک! و این برکات شامل تمام افعال خیر در این ماه می‌شود.

کتاب رجب شهرالله، صفحه‌ی 20 و 24لطفا دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید